Το 'Εργο

Το έργο “Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου” στοχεύει:

 • στην ανάδειξη της μακραίωνης οινοπαραγωγικής δραστηριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, όπου βρίσκεται και το παλαιότερο οινοποιείο στον κόσμο,
 • στην παρουσίαση των γηγενών ποικιλιών και των οινοποιείων της περιοχής μέσα από πλούσιο ψηφιακό υλικό,
 • στη γνωριμία με τους οινοπαραγωγούς μέσα από παρουσιάσεις και συνεντεύξεις,
 • στην ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση αντικειμένων, εργαλείων και μηχανημάτων, που σχετίζονται με τον οίνο του Ηρακλείου,
 • στην ψηφιακή διαδραστική περιήγηση στις οινικές διαδρομές του Ηρακλείου μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές και έξυπνου app με ΑR.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, με αρμόδιο το Τμήμα Πληροφορικής, και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Η Διαδικτυακή Πύλη

Η ιστορία της οινοπαραγωγής στην Κρήτη είναι συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία του νησιού, αφού ίχνη συστηματικής καλλιέργειας της αμπέλου και οινοποίησης εντοπίζονται από τη μινωική εποχή.     

Οι ενότητες της διαδικτυακής πύλης εστιάζουν:

 • Στην ιστορία της αμπέλου και του οίνου στην Κρήτη αλλά και στο εμπόριο του κρασιού από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας,
 • Στις ιδιαιτερότητες του κρητικού αμπελώνα, στις μεθόδους καλλιέργειας και στις ποικιλίες οινοστάφυλων,
 • Στην προσέγγιση της σύγχρονης οινοποίησης και στη γνωριμία με οινοποιεία του Δικτύου Wines of Crete στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου,
 • Στην παρουσίαση των ιδιαίτερων εθίμων, γιορτών, επαγγελμάτων και άλλων τεκμηρίων που σχετίζονται με τον οίνο στην Κρήτη,
 • Στην καταγραφή αφηγήσεων σε storytelling videos και στη δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου,
 • Στη γνωριμία με τα παράγωγα του σταφυλιού και του οίνου και τη χρήση τους στη μαγειρική.