Ψ η φ ι α κ ό Μ ο υ σ ε ί ο

Κατηγορία
Φορέας
Σκεύη αποθήκευσης - μεταφοράς οίνου

Κάρτο

Σκεύη αποθήκευσης - μεταφοράς οίνου

Πυθάρι

Σκεύη αποθήκευσης - μεταφοράς οίνου

Πυθάρι

Σκεύη αποθήκευσης - μεταφοράς οίνου

Ασκί

Σκεύη αποθήκευσης - μεταφοράς οίνου

Χωνί